Ey nurların nuru olan Allah’ım!

2013-09-14 12:05:00
Ey nurların nuru,
Ey nurları nurlandıran,
Ey nurlara suret ve şekil veren, 
Ey nurları yaratan,
Ey nurları idare eden,
Ey bütün nurlardan evvel olan nur,
Ey bütün nurlardan sonra da varolan nur, 
Ey bütün nurların üstünde olan nur,
Ey hiçbir nurun kendisine benzemediği nur,


Bugün bütün vücudumuz ve avuçlarımız 
Senin o nurdan hazinene nurdan dergahına yönelmiş, 
Senden gelecek bir ihsanı, bir nuru ümit etmektedir. 

Her zamankinden daha çok Senin nuruna bugün muhtacız. 


Biliyor ve inanıyoruz ki; 

“Gözün nuru, iman nuru ile ışıklanırsa ve kavileşirse bütün kainat gül ve reyhanları ile süslü bir cennet şeklinde görünür.” 

Feri sönük gözlerimize nur, hasretimize yanık gönüllerimize nur yağdır. 

Ey nurların nuru olan Allah’ım! 


Biliyor ve inanıyoruz ki; eğer bir göz, nurundan nasibini almamışsa bir gönül nurundan sağanak sağanak ıslanmamışsa küfür ve zulüm, karanlık perdeleriyle basiret ve fıkhı alınmışsa artık onun için “dünya, genişliğiyle beraber bir hapishane şekline girer. Kainatın bütün hakikatleri,(O’nun) nazarında gizlenir.” 

O halde Rabbim! 


Bütün acziyetimizle Senin nurdan olan dergahına yöneliyor, kapına en pejmürde bir dilenciden daha pejmürde, daha miskin ve daha muhtaç olarak yüz sürüyoruz. 

Ey nurlara suret ve şekil veren Allah’ım! 

Nurunla halimize şekil ver. 

Nurunla yolumuza suret ver ki daha beter olmayalım. 

Selamet sahiline çıkabilelim.

150
0
0
Yorum Yaz